Колекторна кофа за метене със странична четка

Колекторна кофа с роторна чета и малка странична четк за метене - удобна за комунални дехности, метене и почистване на улици.

Може да се добави система - спрей против запрашаване.Бързо запитване