Фуражораздаваща кофа

Кофа 300 литра за раздаване на фуражи - зърно, брашна и смески

Версии с ляво/дясно подаване

Зареждане като нормална кофа от нивото на подаБързо запитване