Приставка за почистване от фураж/силаж - скрепер

Прикачен скрепер към силажните вилици на AVANT

Удобен за почистване на остатъци от храна и оборска тор.Бързо запитване