Кофа с грапа с шипове "крокодил"

Кофа за сено, силаж и друга употреба с шипове.

За трактори, телехендлери и мини челни товарачи.

Ширина от 1.6м до 2.4мБързо запитване