Горски мулчер фреза

Горски мулчер фреза, раздробява и корените - работи и в почвата.

Подходящ за AVANT 700

 Бързо запитване