Колектор за разпръсната слама

Колекторна кофа при клетъчно отглеждане на дребни животни.

Събира изхвърлената от клетките слама.Бързо запитване