Междуредова косачка с изместващо се рамо

Косачка за косене между дървета и под огради и други препвтствия.

Регулиране ъгъла на косене/добна за косене на траншеи и скатове/Бързо запитване