K.T.S Sweden палетни вилици за багер

Удобни палетни вилици за багери , S40,S50, S60 захват - 1.5т, 2.5т, 5т

Made in SwedenБързо запитване