Роторна брана за затревяване

Роторна брана, подходяща за подготовка на тревни площи.

Допълнително се предлага прикачна сеялка за трева.Бързо запитване